Deklinacja

Deklinacja, czyli odmiana przez przypadki

Szukasz odmiany słów w języku polskim?
Po prostu zacznij pisać słowo, którego deklinacji szukasz i sprawdź, czy dane słowo się odmienia.

Czym jest odmiana przez przypadki?

Odmianą przez przypadki danego wyrazu lub imienia nazywamy deklinacją. Są to formy fleksyjnych wyrazów odmieniających się w określony sposób pozwalających np. zrozumieć kontekst wypowiedzi. W języku polskim deklinacji podlegają rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, zaimki rzeczowne, przymiotne i liczebne oraz liczebniki.

Deklinacja i jej funkcje

Odmiana przez przypadki polega na zmianie części danego słowa poprzez dodawanie do tematu zbioru morfemów fleksyjnych, dając różne formy gramatyczne wyrazu. Dzięki temu uzyskujemy swobodę oraz prawidłowy kontekst wypowiedzi.

Pobierz aplikację